Перебудова освітньої політики в Українській державі, що пов’язана з вирішенням проблем безперервної освіти, з переходом до нового якісного рівня на основі демократизації та гуманізації середньої та вищої школи, націлює українське суспільство та його освітньо-виховні структури на кардинальне вдосконалення змісту освіти та виховання підростаючих поколінь, на розробку більш ефективних педагогічних технологій і експериментальних моделей. Однак нова освітня політика повинна широко використовувати не тільки інноваційні технології та нові напрямки, а й прогресивні традиційні підходи, накопичені педагогічною наукою та практикою, практичний досвід, унікальну педагогічну спадщину минулого, яка є невичерпним джерелом думок, поглядів, систем та теорій. Без їх актуалізації важко уявити впровадження в педагогічну теорію та практику будь-яких інновацій. Взаємозв’язок і взаємодія традиційного та нетрадиційного, попереднього досвіду та нових підходів, прогресивних ідей минулого та інноваційних технологій сучасності, історії та теорії - найважливіші засади успішної організації навчально-виховного процесу.

Саме тому було вирішено створити творчу лабораторію по впровадженню спадщини у навчально-виховний процес.

Ми дійшли висновку, що робота творчої лабораторії є як ніколи актуальною, адже школа - науковий осередок, який повинен сприяти збереженню історичних та духовних надбань свого народу для наступних поколінь, прославлянню імен особистостей, які зробили вагомий внесок у розбудову та розвиток демократичного суспільства, освіти, культури. І саме вчителі повинні стати ініціаторами такої роботи в своїй місцевості.

Мета роботи творчої лабораторії:

- організація педагогічних колективів на вивчення та впровадження в практику роботи історичної спадщини, творчої та педагогічної спадщини видатних людей;

- співпраця між педагогічними колективами закладів освіти району;

- науково-методичне забезпечення освітнього процесу;

- поширення досвіду роботи вчителів;

- сприяння творчому зростанню педагогів.

Завдання роботи творчої лабораторії:

- вивчення та аналіз науково-літературних джерел, архівних матеріалів;

- організація та проведення науково-дослідницької роботи;

- здійснення видавничої діяльності;

- подолання труднощів, що виникають при трансформації ідей у практику своєї роботи;

- моніторинг ефективності впровадження творчої спадщини в навчально-виховний процес;

- проведення семінарів, засідань круглих столів, педагогічних читань;

- робота над спільними проектами.

Список учителів, що працюють у творчій лабораторії:

ПІБ учасника творчої майстерні Школа Яку спадщину вивчає Проблема над якою працює
Симоненко Юлія Володимирівна Прохорська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Йоганн Песталоцці Проблемне навчання — основа розвитку здібностей учнів
Крижановський Андрій Андрійович Плисківська
ЗОШ І-ІІІ ступенів
М. Ге Творча спадщина живописця
Масюк Тетяна Віталіївна Шаповалівська
ЗОШ І-ІІІ ст.
С.Ф.Русова Впровадження творчої та педагогічної спадщини в навчально-виховний процес
Курінська Тамара Миколаївна Носелівська ЗОШ В. М. Забіла Творча спадщина письменника
Ситник Надія Григорівна Миколаївська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Л.Яновська Науково-дослідна робота по вивченню творчості письменниці
Мазун Вадим Володимирович Красносільська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Історія села Вивчення історії села
Середа С.Ф. Галайбинська ЗОШ Історія села Вивчення історії села
Байло В.В. Гімназія ім.П.Куліша П.Куліш Система методичної роботи по вивченню та впровадженню спадщини письменника
Кiлькiсть переглядiв: 153

Коментарi